Med prvim in drugim Memorandumom. Anglo-Američani in razmejitev Primorske v obdobju 1915–1954

Zgodovinsko društvo Ljubljana in Muzej novejše zgodovine Slovenije
Vas vabita na predavanje dr. Gorazda Bajca:

Med prvim in drugim Memorandumom.
Anglo-Američani in razmejitev Primorske v obdobju 1915–1954

Predavanje bo v četrtek, 21. septembra 2017 ob 18. uri v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Cekinovem gradu na Celovški 23 v Ljubljani.

Gorazd Bajc se ukvarja s sodobno zgodovino, s posebnim poudarkom na preteklosti obveščevalnih služb, zgodovini diplomacije in mednarodnih odnosov, slovensko/jugoslovansko-italijanskimi odnosi, Balkanu, nasilju, ter tudi s vprašanji, ki so povezana z represivnimi sistemi in disidentstvom ter pravno zgodovino manjšin. Kot izredni profesor predava sodobno evropsko zgodovino in zgodovino Balkana po letu 1914 na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, raziskovalno se udejstvuje tudi v okviru Odseka za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice v Trstu, Zavodu za humanistiko Inštituta Nove revije v Ljubljani ter inštitutu Irris v Kopru. Objavil je tri monografije, pri treh je bil soavtor, napisal je 54 člankov in razprav, uredil je tudi devet knjig.

Predavatelj bo osvetlil najbolj relevantne značilnosti anglo-ameriške politike glede razmejitve Primorske v obdobju med Londonskim memorandumom iz aprila 1915 (poznamo ga kot Tajni londonski pakt) in Memorandumom o soglasju, ki so ga tudi podpisali v Londonu, in sicer oktobra 1954. Upošteval bo zunanjepolitične, vojaškostrateške in obveščevalne aspekte ter načrte, ki so jih najprej Britanci, pozneje pa tudi Američani, sestavili v luči svojih, a obenem širših načrtov, da bi primorska regija pridobila čim več možnosti za nadaljnji razvoj. Problematiko že več let preučuje na podlagi analize primarnih virov.

Vljudno vabljeni!

Morda vam bo všeč tudi...