“Podrgni, očedi, živali otrebi: higiena v dobi meščanstva”

dr. Meta Remec:

“Podrgni, očedi, živali otrebi: higiena v dobi meščanstva”

Predavanje je bilo v četrtek, 17. septembra 2015 ob 18. uri v Modrijanovi knjigarni.

 

Dr. Meta Remec je študirala zgodovino in italijanski jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2008 diplomirala. Po diplomi se je kot mlada raziskovalka zaposlila na Inštitutu za novejšo zgodovino. Leta 2015 je na oddelku za zgodovino FF doktorirala z disertacijo Osveščanje prebivalstva za zdravo življenje v dobi meščanstva. V do sedaj objavljenih razpravah se je ukvarjala predvsem s problematiko spolnosti, spolne vzgoje in spolno prenosljivih bolezni, higienizacijo in osveščanjem različnih plasti družbe, pa tudi tuberkulozo, tobakom in drugimi pojavi, ki so zaznamovali 19. stoletje.

stranišče novaki

 

Predavanje  obravnava problematiko osveščanja prebivalstva za zdravo življenje, higieno in snago v dobi meščanstva. V 18. stoletju je pod vplivom idej, ki sta jih prinesla s seboj razsvetljenstvo in razsvetljenski tisk, namreč prišlo do spremenjenega pogleda na vprašanje zdravja in bolezni. Z dokončno ločnico med teologijo in medicino, ki sta si v tem obdobju razdelili pristojnosti – ena nad dušo, druga pa nad telesom, se je namreč  uveljavil tudi nov pogled na bolezen. Ta ni bila več kazen za greh in posledica božje jeze, saj so ljudje začeli zbolevati zato, ker se niso podrejali higienskim predpisom. Država si je na tem področju začela prilaščati vedno večje pristojnosti, nase pa je začela prevzemati tudi vedno večjo odgovornost za dobrobit posameznika in celotne skupnosti. 19. stoletje je tako postalo obdobje obsežnih socialnih, zdravstvenih in higienskih reform, s katerimi je država želela preko velikih projektov regulirati, spreminjati in prevzemati nadzor tudi nad najbolj intimnimi področji človekovega življenja.

Morda vam bo všeč tudi...