Prikaz zaključnih vojaških operacij za osvoboditev Jugoslavije in Slovenije leta 1945

Zgodovinsko društvo Ljubljana

in Modrijanova knjigarna

mag. Zvezdan Marković

Prikaz zaključnih vojaških operacij za osvoboditev Jugoslavije in Slovenije leta 1945

Predavanje je bilo v četrtek, 7. maja 2015 ob 14. uri v Modrijanovi knjigarni.

Mag. Zvezdan Marković je leta 1996 diplomiral na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2007 tudi magistriral. Po diplomi se je zaposlil na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije in bil leta 2000 prerazporejen v Center za vojaškozgodovinsko dejavnost. Center je bil leta 2004 preimenovan v Vojaški muzej Slovenske vojske. Od leta 2011 je bil načelnik kustodiata, od leta 2013 pa je načelnik Vojaškega muzeja Slovenske vojske.  Pri nas in v tujini je objavil več znanstveno strokovnih prispevkov s področja vojaške zgodovine, je avtor in soavtor več razstav Vojaškega muzeja Slovenske vojske ter urednik različnih znanstveno-strokovnih edicij.

Predavatelj je prikazal potek zaključnih vojaških operacij na jugoslovanskem ozemlju v zadnjem letu druge svetovne vojne. Do konca leta 1944 je Narodnoosvobodilni vojski Jugoslavije (NOVJ) uspelo vzpostaviti strateško fronto od reke Drave do jadranske obale na celotnem slovenskem in jugoslovanskem ozemlju ter stik z zavezniki na Madžarskem in v Italiji. Takrat je NOVJ štela okoli 600.000 pripadnikov, nasprotna stran pa je štela 700.000 vojakov, med njimi približno 500.000 nemških. Nemci so januarja 1945 poskušali s protiofenzivo osvoboditi in rešiti obkoljene branilce Budimpešte, vendar je bila protiofenziva neuspešna. Tako je v prvih tednih leta 1945 del obroča okoli nacistične države nadzirala NOVJ, ki je imela večino svojih sil na fronti, del, med njimi tudi slovenske enote, pa v sovražnikovem zaledju. V tem obdobju so nemške sile na območju cone delovanja 9. korpusa NOV in POS izvedle tudi akcijo „totalnega čiščenja“ s ciljem oslabiti in uničiti narodnoosvobodilne sile v Trnovskem gozdu in na drugih redko naseljenih območjih osrednjega dela Primorske in zahodne Gorenjske. V tem času se je NOVJ preimenovala v Jugoslovansko armado (JA). Po osvoboditvi Sarajeva so 1., 2. in 3. armada JA sprožile ofenzivo na sremski fronti. Začetek zaključnih operacij za osvoboditev Slovenije pa sta sprožila dva dogodka in sicer začetek reško-tržaške operacije 4. armade JA in osvoboditev Prekmurja.

Morda vam bo všeč tudi...