PO SLEDEH ZAPISOV O PRETEKLOSTI TRTE, GROZDJA IN VINA NA STIČIŠČU ALP IN JADRANA (Pravda za teran)

 

Zgodovinsko društvo Ljubljana in Muzej novejše zgodovine Slovenije
Vas vabita na predavanje prof. dr. Darje Mihelič:

PO SLEDEH ZAPISOV O PRETEKLOSTI TRTE, GROZDJA IN VINA NA STIČIŠČU ALP IN JADRANA
(Pravda za teran)
Predavanje bo v četrtek, 18. januarja 2018 ob 18. uri v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Cekinovem gradu na Celovški 23 v Ljubljani

Darja Mihelič je redna profesorica Univerze v Ljubljani in Univerze na Primorskem (Koper) ter znanstvena svetnica SAZU. Od 1974 do upokojitve konec 2012 je bila zaposlena na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU. Njeno znanstvenoraziskovalno delo zajema objave in analize latinskih in latinsko-italijanskih izvirnikov severnoistrskih mest srednjega in prvih stoletij novega veka. Raziskuje tudi gospodarsko in družbeno zgodovino Slovencev, problematiko zgodovine mest, zgodovino historiografije, zgodovino vsakdanjega življenja. Izsledke raziskav predstavlja doma in v tujini v predavanjih in objavah.

 

 

Raziskavo, ki jo bo predstavilo predavanje, so spodbudile razprave glede pravice do uporabe imena teran za vino, ki ga pridelujejo na Krasu in za trto in vino ki ju gojijo v Istri. Poudarek bo na zapisih o sledeh vinogradništva in vinarstva v listinah in kodeksih ter v historiografskih in strokovnih delih od zgodnjega srednjega veka do 19. stoletja na prostoru med Alpami in Jadranom. Izpostavljene bodo omembe sortnih vin, zlasti terana in refoška. Ime teran se je v zapisih že pred stoletji uporabljalo za trto in vino, ki so ju pridelovali na Primorskem, Notranjskem in v Istri. Od konca 17. do 19. stoletja se je to ime kot ime sorte umaknilo imenu sorodne trte refošk. O značilnostih, razlikah in podobnostih obeh sort se mnenja strokovnjakov razhajajo. Pravda za kraški oz. istrski teran zato v pogledu vsebinske razlike med trtama in grozdjem ostaja nedorečena.

Vljudno vabljeni!

Morda vam bo všeč tudi...