Vabilo Zveze prijateljev mladine Slovenije

Vljudno Vas vabimo, da postanete član Komisije za delo zgodovinskih krožkov na osnovnih šolah. Pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) že 45 let kontinuirano poteka program Mladi raziskovalci zgodovine. Program, ki vzpodbuja in usposablja učence zadnjih treh razredov osemletke pri raziskovanju lokalne preteklosti, strokovno vodi komisija, katere člani so predvsem zgodovinarji in etnologi.

Na vsakoletni razpis ZPMS, za katerega določi komisija vsakič drugo raziskovalno tematiko, se v zadnjih letih redno prijavi in sodeluje  približno 50 zgodovinskih krožkov iz vse Slovenije, sodeluje pa okoli 700 učencev.

Poslanstvo tega programa je raziskovanje družbe in dogodkov v preteklosti ter popularizacija znanosti in znanja med mladimi. Med cilji raziskovalnega programa je med mladimi vzpodbujanje zanimanja in oblikovanje odnosa do kulturne dediščine in pomen njenega hranjena, njihovo usmerjanje v pravilen način pristopa k raziskovanju, uvajanje  v način sistematičnega in samostojnega razmišljanja, v samostojno oblikovanje zaključkov ob proučevanju gradiva ter v samostojno predstavitev zaključkov. Temeljno vodilo pa je priučiti učence v zgodovinskih krožkih za  skupinsko delo.

Članstvo in delo v komisiji sta prostovoljna in neplačana, člani komisije imajo status prostovoljcev pri ZPMS. Med nalogami komisije so: izbor raziskovalnih tem, priprava celodnevnega izobraževalnega seminarja za mentorje zgodovinskih krožkov ter usmerjanje mentorjev v kakovostno metodološko delo z mladimi raziskovalci, prebiranje in ocenjevanje raziskovalnih nalog ter v maju organizacija državnega srečanja z ustnimi predstavitvami raziskovalnih rezultatov in strokovne ekskurzije. Predavatelji na seminarju za mentorje so pogodbeno sodelujoči strokovnjaki za razpisano raziskovalno temo.

Pod dobrim mentorskim vodstvom so 14 do 15 let stari učenci sposobni izdelati zelo kakovostne raziskavalne naloge, ki jih ne hranijo le šole, temveč po en izvod vseh nalog hrani tudi Slovenski šolski muzej. Tako je zbrano gradivo ohranjeno ne le na lokalni temveč tudi na nacionalni ravni.

Seveda ne bodo vsi sodelujoči učenci postali bodisi raziskovalci bodisi zgodovinarji ali etnografi. Seznanijo pa se pri tem delu s preteklostjo svojega kraja in spoznajo pomen in vrednost njegove  kulturne dediščine. Poleg tega pri pripravi naloge pridobijo neposredne izkušnje z iskanjem informacij po arhivih, v knjižnicah, na internetu, se seznanijo z metodami terenskega dela, s pripravami na intervjuje, z razvrščanjem zbranega gradiva po pomembnosti ter z oblikovanjem pregledne pisne predstavitvije rezultatov svojih raziskav. Zelo pomembno je v življenju tudi obvladati javno predstavitev in zagovor izsledkov svojega dela, na kar se morajo člani krožkov pripraviti ob zaključnem srečanju.

Prijava in podrobnejše informacije:

Iris Furlan

Strokovna sodelavka ZPMS

Zveza prijateljev mladine Slovenije

Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana

Tel.: 01/2396 710

Morda vam bo všeč tudi...