Študijska leta in opus arhitekta Edvarda Mihevca pred drugo svetovno vojno

Doc. dr. Bogo Zupančič je na rednem mesečnem predavanju 21. marca 2011 v Modrijanovi knjigarni predstavil svoja dognanja o vplivu ljubljanskega okolja na profesionalni razvoj in udejstvovanje arhitekta Edvarda Mihevca. V zanimivem predavanju je bil natančno predstavljen arhitekt, ki je s svojim ustvarjalnim arhitekturnim in urbanističnim delovanjem ter tudi s strokovnim in pedagoškim vplivom zaznamovali drugo polovico 20. stoletja. Njegovi najbolj znani ljubljanski arhitekturni projekti so poslovna stavba Impex (danes Ministrstvo za finance), poslovno-stanovanjska stavba Kozolec in poslovna stolpnica Metalka.
Čeprav je bil Mihevc rojen v Trstu in se je imel za Tržačana, so šolska in študijska leta ter začetek njegove kariere tesno povezani z Ljubljano in arhitekturnim dogajanjem v njej. Njegovo študijsko obdobje in arhitekturna dela pred drugo svetovno vojno še niso bili podrobno raziskani, zato je prav, da ob letošnji stoletnici rojstva arhitekta predstavimo, kakšen delež je pri njegovem oblikovanju imela Ljubljana. Že med študijem pri profesorju Plečniku je Mihevc uresničil svoj prvi projekt. Oblikoval je lokal za trgovca z modnim blagom Vekoslava Lesjaka na Šelenburgovi ulici.

Marčevski utrinki 036

Zatem je izvedel še več kot petnajst podobnih notranjih ureditev lokalov za druge naročnike v središču Ljubljane, za katere je praviloma oblikoval tudi opremo. Do odhoda v partizane leta 1942 je oblikoval še štiri stanovanjske hiše, dva stanovanjska bloka in manjši industrijski obrat. Za prva dela arhitekta Mihevca po drugi svetovni vojni je značilno, da jih je umeščal v urbane prostore, ki jih je kot oblikovalec lokalov dobro poznal iz konca tridesetih let, razlika je samo v tem, da je v povojnem času na bližnjih lokacijah kot protiutež horizontalnim ustvaril še vertikalne urbane poudarke.

Morda vam bo všeč tudi...